MILJÖARBETE

I en bransch där material och budskap ständigt utvecklas och förnyas, ser vi miljöarbete som en naturlig skyldighet. En självklar och viktig del i vår verksamhet.

 

ARBETET INNEFATTAR

– Erbjuda produkter med miljövänligt sublimeringstryck med vattenbaserade färger

– Tryckproduktion i Sverige men reducerade transporter

– Digitaltryck on demand, utan överproduktion av serier

– Möjlighet till leverans direkt från leverantörers centrallager för att reducera transporter

– Uppmuntra kunder till återanvändande eller återvinning av produkter och system

– Inköp av varor och tjänster med hänsyn till miljön

– Minimering av pappersförbrukning både i kontorsverksamhet och i egen marknadsföring

– Minimera elförbrukningen i företagets lokaler

– Uppmuntra medarbetare till bruk av kollektivtrafik

– Uppmuntra medarbetare till vegetarisk och hållbar kost

– Löpande utveckling av miljöarbete och möjligheter till klimatkompensation