KÖPVILLKOR

Mässväggar.se är en del av Produktionspartner Svenska AB (org.nr. 556687-5497). Mässväggar.se avser Leverantören med rätt att sälja på Webbplatsen (massvaggar.se) presenterade produkter och tjänster. Som Kund avses beställare/köpare av produkter och tjänster.

Försäljning sker till företag och organisationer.

Genom köp av produkt och möjlighet att ta del av köpvillkor, godkänner Kund presenterade köpvillkor. Köpvillkor är gällande så länge inget annat är avtalat.

Kund ansvarar att förse Leverantör med tillräckliga uppgifter och underlag för genomförande av order och leverans.

Avtal och eventuell tvist mellan Kund och Leverantör går under svensk rätt. Tvist i domstol ska lösas av svensk domstol i Stockholm.

Leverantörens köpvillkor och priser gäller from 20180524, tidigare villkor och priser ersätts.

 

PRISER OCH BETALNING

Presenterade priser är gällande förutsatt att Kund förser Leverantör med beställning av produkt på Webbplatsen, tryckfiler enligt anvisningar i samband med köp av produkt samt godkännande av eventuellt korrektur. Leverantören har rätt att debitera Kund ytterligare kostnader om detta förfarande inte följs.

Webbplatsens sortiment och priser är gällande över andra eventuella erbjudanden.

Priser angivna på Webbplatsen är dagsfärska.

Leverantören har rätt till justeringar av priser utan avisering.

Leverantören har rätt att utan annonsering avsluta kampanjer, realisationer och andra erbjudanden inom 30 dagar.

Försäljning sker i svenska kronor om ingen annan valuta har angivits.

Moms och frakt tillkommer på presenterade priser.

Leverantören har rätt att ändra momssats vid allmänna justeringar av momssatsen.

Kund ansvara för att förse Leverantör korrekt fakturauppgifter i samband med köp.

Försäljning sker mot svenska företag och organisationer mot faktura. Leverantören har rätt att neka privatpersoner köp utan att presentera anledning.

Vid köp genomförs kreditbedömning. Leverantören har rätt att neka beställare/kund köp utan att presentera anledning.

Vid underkänd kreditomdöme har Leverantören rätt att erbjuda alternativ betalningsmetod.

Leverantören har rätt att tillämpa annan betalmetod och villkor mot utländska företag och organisationer.

Leverantören har rätt att fakturera moms till kunder med fakturaadress utanför EU beroende på leveransadress.

Leverantören har rätt att ändra fraktkostnader vid frakt till adresser utanför Sverige.

Betalningsvillkor för faktura är 30 dagar från fakturadatum. Fakturadatum, betalningsperiodens start, är i regel det datum order (eller första delleverans) skickas till kund, om inget annat anges på fakturan.

Leverantören har rätt att ändra betalningsvillkor beroende på Kunds ekonomiska förhållanden.

Anmärkningar mot faktura ska ske inom 7 dagar från mottagande av faktura.

Faktura skickas separat per mail och/eller per post. Ej mottagande av faktura, är en för Kund icke giltig förklaring till utebliven betalning.

Leverantören äger produkter till dess Kund erlagt full betalning.

Utebliven betalning efter period för påminnelsefaktura kan medföra anmälan till Kronofogden.

Vid utebliven betalning har Leverantören rätt att häva avtalet helt eller delvis samt utkräva skadestånd.

Om betalning uteblir har Leverantören rätt att kräva lagstiftad ersättning för påminnelseavgift och dröjesmålsränta.

Leverantören har rätt till prisändringar och reserverar mot skrivfel.

 

UPPGIFTER OCH DATA

Alla uppgifter som användare av Webbplatsen och Kunder lämnar, inklusive information från övrig kommunikation i andra kanaler mellan användare/Kund och Leverantören, har Leverantören med moderbolag rätt till användning av och kan användas för löpande affärsverksamhet och relevanta marknadsaktiviteter, tex utveckling kampanjer, utskick, produkter och tjänster. Avanmälan av utskick sker skriftligen till info@massvaggar.se. Läs mer om vår integritetspolicy här.

Genom köp godkänner Kund Leverantörens rätt till nyttjande av referensmaterial, exempelvis bilder på Webbplatsen på genomförda produktioner. Kund motsäger och avskriven denna rättighet skriftligt till Leverantören i samband med order.

Webbplatsen har rätt till användande av cookies för insamling av data och användarinformation.

Webbplatsen har rätt till användande av cookies för nyttjande i tjänst från tredje part.

Personuppgifter som lämnas av privatpersoner behandlas i enlighet med personuppgiftslagen.

 

TRYCKFILER/ORIGINAL OCH UNDERLAG

Leverantören ansvarar ej för kvalitet, överföring, förvaring och användarrätt av kunds tryckfiler/original eller annat innehåll.

Kund ansvarar för att skapa tryckfiler/original efter specifikation presenterad på Webbplatsen.

Leverantören har inget krav på att redigera Kunds tryckfiler/original.

Leverantören har rätt, men inget krav, att spara och arkivera kunds tryckfiler/original och underlag.

Leverantören har utan vidare förklaring rätt att neka Kund order om denna eller dennes material bedöms omoraliska och eller oetiska.

Leverantören ansvarar inte för bruk av extern filöverföringstjänst.

Leverantör ansvarar ej för att grafiskt material/designarbete/original följer Kunds grafiska profil. Vid nyttjande av Leverantörens designservice, ansvarar Kund för att design/original följer Kunds grafiska profil.

Kund ansvarar att informera Leverantören om tryckfiler/original och underlag innehåller känsligt eller sekretessbelagt material i samband med beställning.

Kund ansvarar för upphovsrätt och andra rättigheter till tryckfiler/original och annat skyddat material. Saknar Kund rättigheter till material, är Kund och dess leverantör av tryckfil (tex reklambyrå), ersättningsskyldig mot Leverantören för all typ av skada inklusive anmälningar och processer mot Leverantören från tredje part.

 

LEVERANSER OCH FRAKT

När Kund lagt order, samt skickat Leverantör eventuella tryckfiler, bekräftar Leverantör order inom rimlig tidsperiod och till angiven e-postadress om ingen annat angivits.

Leveranstiden anges på Webbplatsen på respektive produktsida. Leveranstiden räknas från den tidpunkt då Leverantören godkänt och bekräftat Köparens order samt Köparen har försett Leverantören med på Webbplatsen anvisade tryckfärdiga filer och för vissa produkter av Leverantören skickat och av Kund godkänt korrektur innan start av produktion. Produkter som kräver godkännande av korrektur aviseras på respektive produktsida.

Leverantören har rätt att ändra leveranstiden efter lagd order i de fall order är ovanligt stort i antal produkter eller andra omständigheter beskrivna i köpvillkor. Normalorder bedöms till 5st artiklar totalt per kund inom rimlig tidsperiod.

Leverantören har rätt att ändra leveranstid eller neka order i de fall produkt är slut i lager, gäller hela sortimentet inklusive kampanjerbjudanden. Kund ansvarar att förhöra sig mot Leverantör om leveranstid.

Order med produkter med olika leveranstider skickas samtidigt enligt längst leveranstid om ingen annan överenskommelse är gjord.

Order fraktas av externt fraktbolag med fraktbolagets enskilda villkor.

Frakt sker med företagsfrakt till av Kund angiven leveransadress om inget annan överenskommelse är gjord. Giltig leveransadress är gatuadress, leverans sker ej till postadress. Kund ansvarar för att förse Leverantör med tillräckliga leveransuppgifter för genomförande av leverans såsom port- och husnummer samt portkoder. Kund ansvarar för att vara på plats för mottagande av order, normalt under vardagar och kontorstid. Gods inom Sverige fraktas normalt inom 1-3 arbetsdagar beroende på postort enligt fraktbolagets villkor. Generellt sker frakt till storstadsregioner inom 1-2 arbetsdagar inom Sverige, 2-3 arbetsdagar för Norrland samt glesbygd. Kan utkörning inte genomföras kan fraktbolag påföra eventuella extraavgifter enligt sina villkor. Går order i retur pga av felaktiga leveransuppgifter eller Kunds frånvaro för mottagande, har Leverantören rätt att debitera Kund eventuella tilläggsavgifter.

Ansvaret och risken för produkter går från Leverantören till Kund när gods upphämtats av fraktbolaget för leverans. Eventuell fraktskada och saknat gods ställs direkt till fraktbolaget enligt fraktbolagets villkor.

Fraktkostnader anges i samband med bekräftelse av order, med ett minimum om 150 kr per order/leveranstillfälle och leveransadress inom Sverige.

Transportskada och förseningar ska anmälas av Kund direkt till fraktbolaget enligt dennes enskilda villkor.

Leverantören ansvarar ej direkt eller indirekt för skada och ekonomisk ersättning pga försenad leverans och/eller frakt.

Leverantören har ej ansvar för när order är framme. Leverantören ansvarar för att förse Kund med information när order skickas till Kund.

Leverantören har rätt till användande av underleverantörer för leverans av produkter och tjänster. Leverans kan ske direkt från Leverantörens underleverantör.

Leverantören har rätt till delleverans.

 

GARANTI, REKLAMATION OCH RETUR

Kund ansvarar för kontroll av produkt vid leverans av produkt.

Produktgaranti är gällande enligt Leverantörens underleverantörer, i regel produktfel ej bruksslitage. Kund kan ej kräva ytterligare produktgaranti från Leverantören. Garanti avser i regel standardiserade produktmodeller, såsom stativ och ställningar mässväggar. Garanti gäller ej tryckta, måttbeställda eller kundspecifikt förädlade produkter.

Anser Kund att Leverantör inte har uppfyllt sina åtaganden i produkt eller tjänst ska skriftlig anmälan göra till info@massvaggar.se inom 7 arbetsdagar från leverans av produkt eller tjänst. Reklamation efter angiven tidsperiod är ej giltig. Reklamation ska innehålla ordernummer, kontaktuppgifter samt beskrivande underlag i text och bild. Leverantören förser underleverantör med underlag och återkopplar inom skälig tid med besked för nästa steg. Vid reklamation har Leverantören rätt att kräva Kund att returnera produkterna. Retur utan godkänd reklamation mottages ej.

Eventuella returer ska ske med produkterna i bästa möjliga mån oskadat skick i originalförpackning.

Leverantören är ej ersättningsskyldig direkt eller indirekt eller till tredje part pga av brister i produkt eller tjänst. Leverantör ansvarar för uppsåtliga brister.

Leverantören är ej ersättningsskyldig belopp större en köpeskilling för produkter. I det fall skadeståndsansvar eller ersättningsskyldighet faller på Leverantören är ansvaret begränsat till att maximalt motsvara köpeskilling för skadestånds- och ersättningsgrundande produkter. Leverantörens ansvar innefattar ej indirekt ersättning för skador och förlust, tex förlust i näringsverksamhet.

Kund är medveten om godkänner faktumet att färger på datorskärm kan vara avvikande i jämförelse mot tryckresultat produkter.

Tryckta / måttbeställda / formskurna produkter är specifikt framtagna för Kund, varpå byte / öppet köp ej är gällande.

Garanti gäller mellan Leverantören och Kund, och följer ej med till ny ägare av produkt vid vidareförsäljning.

Leverantören hålls ej ansvarig för fel på produkter som ej brukas efter produktens funktion och utformning. Leverantörens ansvar omfattar inte fel eller skada orsakade av användning annan än produktens funktion och utformning. Leverantören ansvarar ej för fel på produkt vid bruk av ej avsedda och kompatibla tillbehör. Kund ansvarar för dennes personals eller tredje parts användande av produkt.

Kund ansvarar för produkter under retur. Rekommendation i användning av frakttjänst med möjlighet till spårning av gods.

Kund ansvarar för fraktkostnader vid reklamation om ingen annan överenskommelse är gjord.

Önskemål om returer av produkter anmäls till info@massvaggar.se varpå Leverantören återkopplar inom skälig tid med lösning.

Bildmaterial på Webbplatsen ska betraktas som beskrivande illustrationer och kan avvika med rimlig tolerans från faktiska produkter.

 

FORCE MAJEURE

Leverantören är fri från ansvar, ersättning och ytterligare påföljder om åtaganden hindras pga oförutsebara omständigheter som Leverantören skäligen inte kan påverka. Exempel innefattar, men begränsas ej av, olyckor, förlust av eltillförsel, förlust av datakommunikation/Internet, stöld av datakommunikation/affärsdata/grafiskt material, förbud och krig.

 

ÖVRIGT

Beställare/Kund försäkrar i och med köp att denna är myndig och över 18 år samt behörig att teckna avtal (göra inköp) för angivet bolag. Vid missbruk faller ansvar och ersättning skada gentemot Leverantören på person och bolag enligt juridisk överenskommelse. Missbruk kan även polisanmälas.

Leverantören har rätt att ändra köpvillkoren. Ändringar av köpvillkor anges på Webbplatsen om inget annat meddelats.

Leverantören förbehåller sig fel i publicerad information, pris, bildmaterial och specifikation på sortiment och tjänster.

Användare av Webbplatsen samt Kunder äger ej rätt att använda text och bild för annat eget eller tredje parts bruk utan medgivande från Leverantören.

Innehåll, priser och villkor på Webbplatsen är presenterade och giltiga på svenska. Översättningar till andra språk än svenska, på Webbplatsen eller via lösningar från tredje part, tex Google Translate, är reserverade för fel.

Övriga gällande villkor enligt köplagen.